Familjehem

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och få utvecklas positivt och må bra. Men så ser inte verkligheten ut för alla barn och vissa får inte den möjligheten. Omvidas främsta mål är att kunna erbjuda dessa barn just det. Med erfarna konsulenter som jobbar nära familjehemmen säkerställer vi att Socialtjänstens uppdrag efterföljs, att familjehemmen får det stöd de behöver och att barnens behov tillgodoses. Vill ni vara en del i detta viktiga arbete så kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda samt vad som krävs för att bli familjehem.

Bild för familjehem

Vad erbjuder Omvida?

Omvidas familjehem är en insats för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Med utgångspunkt från individens behov hittar vi ett passande familjehem. Målet är att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö som gör att de kan blomstra och nå sin fulla potential.

Vilka familjer söker vi?

  • Personer som har plats i hjärtat och i hemmet

  • Känslomässigt utrymme och förmåga att reflektera

  • Personer med tid och engagemang

  • Personer med rätt förutsättningar

  • Personer med omsorgsförmåga

Hur arbetar vi med familjehem?

1. Informationssamling

Första steget i Omvidas familjehemsutredning handlar om att samla in så mycket information som möjligt om det tilltänkta familjehemmet. Under en period på cirka 3 månader genomför vi en omfattande utredningsprocess för att förstå familjehemmets styrkor och svagheter.

2. Familjehemsutredning

I samband med en familjehemsutredning använder vi kälvesten och nya Kälvestensmetoden, BraFam, Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, djupintervjuer och analys av material. 

3. Matchningsprocess

När en förfrågan om placering i ett familjehem blir aktuell påbörjas en matchningsprocess mellan barn och familjehem. Processen utgår alltid från barnets behov. När en matchning har hittats erbjuder Omvida familjehemmen stöd och vägledning i form av regelbundna möten och familjehemmen utbildas, exempelvis enligt Socialstyrelsens utbildning Ett hem att växa i.

Omvida logo

Kontakta oss om du har känslomässigt utrymme, rätt förutsättningar och plats i ditt hem.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.