Familjehem

Bli en vardagshjälte

Omvidas familjehem existerar för att kunna ge det stöd och den trygghet alla barn förtjänar. Det är många barn och ungdomar i Sverige som av olika skäl inte har en trygg uppväxtmiljö. Behovet av jour- och familjehem är idag stort.  Är du en person som har plats i både hjärta och det egna hemmet? Då kan du vara rätt person person att göra skillnad för barn eller unga.

Bild för familjehem

Vad erbjuder Omvida?

Omvidas familjehem är en insats för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Med utgångspunkt från individens behov hittar vi ett passande familjehem. Målet är att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö som gör att de kan blomstra och nå sin fulla potential.

Vilka familjer söker vi?

  • Personer som har plats i hjärtat och i hemmet

  • Känslomässigt utrymme och förmåga att reflektera

  • Personer med tid och engagemang

  • Personer med rätt förutsättningar

  • Personer med omsorgsförmåga

Hur arbetar vi med familjehem?

1. Informationssamling

Första steget i Omvidas familjehemsutredning handlar om att samla in så mycket information som möjligt om det tilltänkta familjehemmet. Under en period på cirka 3 månader genomför vi en omfattande utredningsprocess för att förstå familjehemmets styrkor och svagheter.

2. Familjehemsutredning

I samband med en familjehemsutredning använder vi kälvesten och nya Kälvestensmetoden, BraFam, Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, djupintervjuer och analys av material. 

3. Matchningsprocess

När en förfrågan om placering i ett familjehem blir aktuell påbörjas en matchningsprocess mellan barn och familjehem. Processen utgår alltid från barnets behov. När en matchning har hittats erbjuder Omvida familjehemmen stöd och vägledning i form av regelbundna möten och familjehemmen utbildas, exempelvis enligt Socialstyrelsens utbildning Ett hem att växa i.

Omvida logo

Kontakta oss om du har känslomässigt utrymme, rätt förutsättningar och plats i ditt hem.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.