Information för socialtjänst

Varför ska du välja Omvida?

Omvidas familjehemsverksamhet erbjuder i dagsläget familjehem i Region Skåne och Region Mälardalen. Våra konsulenter är socionomer eller har likvärdig utbildning samt lång erfarenhet av familjehemsvård, både inom kommunal sektor och privat regi och är väl insatta i lagrummen som styr en placering. Vidare har våra konsulenter gått handledarutbildning och utbildats i att hålla Socialstyrelsens familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i”, genomgått Rädda Barnens utbildning Traumamedveten omsorg (TMO) samt är utbildade att utreda enligt Nya Kälvestensmetoden.

Vi jobbar främst med stadigvarande förstärkta placeringar, då erbjuder vi familjehem som har en vuxen hemma på heltid och som får handledning av familjehemskonsulent en gång i veckan. Vi tar även emot mindre vårdkrävande placeringar och jourplaceringar. Målet oavsett vårdform är att i största möjliga mån undvika sammanbrott och därför är vi också måna om att göra en noggrann matchningsprocess. Under pågående placering har vi kontinuerlig handledning med våra familjer, beredskap dygnet runt samt anordnar utbildningar, föreläsningar och familjehemsträffar. Vi skickar månadsrapporter till Socialtjänsten för uppföljning av vården av barnet samt handledning av familjehemmet.

Vi har tillstånd enligt IVO och är medlemmar av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. Vi har ramavtal med flertal kommuner och är anslutna till ADDA.

 Information för socialtjänst bild

Om du har fler frågor kring familjehem är du välkommen att höra av dig via knappen nedan

Kontakta oss
Vilket stöd får familjehemmen?
Pil för att öppna FAQ
Vilka utbildningar erbjuder Omvida?
Pil för att öppna FAQ
Vad gör familjehemskonsulenterna?
Pil för att öppna FAQ
Varför behövs familjehem?
Pil för att öppna FAQ

Omvida logo

Kontakta oss

Till dig som vill ha mer information om våra verksamheter, slå oss en signal eller kontakta oss genom formuläret här till höger.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.