Information för socialtjänst

Omvidas familjehemskonsulenter har i regel över fem års erfarenhet av arbete med barn och unga i praktiskt socialt arbete. Konsulterna är socionomer eller har likvärdig utbildning.

Varför ska du välja Omvida?

Omvida genomför grundliga noggranna familjehemsutredningar och lägger stor vikt vid matchning mellan individen och familjehemmet. Detta görs i syfte att minska risken för sammanbrott och för att möjliggöra ett gott samarbete med uppdragsgivaren. Vi har ett nära samarbete tillsammans med Socialtjänst för att skapa bästa förutsättningar för en lyckad placering. Vi gör detta genom att jobba med transparens och öppenhet. Våra månadsrapporter, där vi beskriver vårt arbete med och kring familjehemmet, är exempel på hur vi implementerar öppenhet och transparens i operativa verksamhet.

 Information för socialtjänst bild

Om du har fler frågor kring familjehem är du välkommen att höra av dig via knappen nedan

Kontakta oss
Vilket stöd får familjehemmen?
Pil för att öppna FAQ
Vilka utbildningar erbjuder Omvida?
Pil för att öppna FAQ
Vad gör familjehemskonsulenterna?
Pil för att öppna FAQ
Varför behövs familjehem?
Pil för att öppna FAQ

Omvidas familjehemsverksamhet är en insats för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Med utgångspunkt från individens behov hittar vi ett passande familjehem. Målet är att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö som gör att de kan blomstra och nå sin fulla potential. Placering i familjehem innebär en mer långsiktig process där barnet kommer att bo en längre tid och ibland kommer att växa upp i familjehemmet. 

Omvidas familjehemskonsulenter har i regel över fem års erfarenhet av arbete med barn och unga i praktiskt socialt arbete. Konsulterna är socionomer eller har likvärdig utbildning. 

Former för stöd och handledning beslutas tillsammans med familjehemmen och uppdragsgivaren och sker i regel varannan vecka. Vid förstärkt familjehemsvård sker handledning i hemmet minst en gång i veckan och det krävs att en vuxen i familjehemmet är hemma på heltid. 

Det kan ibland vara nödvändigt att göra placeringen i form av jourhemsplacering, vilket görs med  ersättning och stöd som ges för kraftigt förstärkt familjehemsvård. Tilläggstjänster kan i viss utsträckning ingå i dygnskostnaden. Bedömning av vilken placeringsform görs av verksamhetschef/familjehemskonsulent i samråd med den placerande socialtjänsten.

Omvida logo

Till dig som vill ha mer information om våra verksamheter, slå oss en signal eller kontakta oss genom formuläret här till höger.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.