Stödboende

På väg mot ett självständigt liv

Omvida erbjuder träningslägenheter för vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt med olika former av problematik. Med stöd och vägledning från Omvida är målet att ge individen rätt förutsättningar för ett självständigt och självförsörjande liv.

Bild för stödboende

Vad erbjuder vi?

Våra träningslägenheter är fullt grundutrustade hyreslägenheter, där en antingen kan bo ensam eller tillsammans som familj. Individen får under hela processen stöd, rådgivning och vägledning från Omvidas erfarna personal och gemensamt skräddarsyr vi en plan för att ge individen rätt förutsättningar vidare i livet.

Målgrupp

  • Barn och unga mellan 16-20 år eller vuxna från 21 år och uppåt

  • Föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen

  • Individer som har problematik i hemmiljön

  • Avhoppare från kriminalitet

  • Individer i nära våld/skyddsplaceringar

Hur arbetar vi med stödboende?

1. Inbjudan

Omvida bjuder in den enskilde till den planerade lägenheten. Här får individen träffa en samordnare/behandlare från Omvida som berättar om förhållningsregler och allmän information kring placeringsformen. För att en stödinsats ska bli aktuell krävs det alltid
ett beviljat beslut om stödinsats från socialtjänsten.

2. Planering påbörjas

Vid varje placering med en personlig samordnare alternativt behandlare från Omvida, som ger stöd och hjälp utifrån en skräddarsydd genomförandeplan. Planen bygger på utförlig kartläggning och bedömning som gjorts tillsammans med den enskilde, uppdragsgivaren och den enskildes nätverk vid placeringen.

3. Hjälpinsats påbörjas

För att säkerställa individens utveckling följer Omvida kontinuerligt upp individens framsteg och skickar rapporter till uppdragsgivaren månadsvis. Tillsammans med den enskilde skapar vi struktur och hållbara rutiner som består – för ett liv utan insatser.

Omvida logo

Kontakta oss

Till dig som vill ha mer information om våra verksamheter, slå oss en signal eller kontakta oss genom formuläret här till höger.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.