Information för socialtjänsten

Omvida erbjuder träningslägenheter för människor som behöver stöd och vägledning under en period i livet. Målet är att bli självständig, självförsörjande och få en strukturerad vardag utan insatser.

Vägen till självständighet

Omvida Stödboende är en insats för ungdomar och vuxna från 16 år och uppåt. Vi skräddarsyr behovet med individen i centrum. Målet efter avslutad insats är att individen ska ha en sysselsättning, koll på sin ekonomi, klara av att sköta ett hushåll och att bo själv.

Information för socialtjänsten bild

Här har vi samlat frågor som vanligtvis brukar ställas.

Kontakta oss
Vilken målgrupp erbjuder Omvida stödboende?
Pil för att öppna FAQ
Vad utgår kartläggningen ifrån?
Pil för att öppna FAQ
Vad händer vid utflytt?
Pil för att öppna FAQ
Hur ser samverkan ut?
Pil för att öppna FAQ

Omvida erbjuder träningslägenheter för människor som behöver stöd och vägledning under en period i livet. Målet är att bli självständig, självförsörjande och få en strukturerad vardag utan insatser. Omvidas träningslägenheter är fullt grundutrustade hyreslägenheter där man antingen kan bo ensam eller tillsammans som familj.

Varje placering garanteras med en samordnare alternativt en behandlare från Omvida, som ger stöd och hjälp utifrån en upprättad genomförandeplan. Planen bygger på utförlig kartläggning och bedömning som gjorts tillsammans med den enskilde, uppdragsgivaren och den enskildes nätverk vid placeringen. Vi på Omvida hjälper individen att skapa rutiner och struktur i vardagen genom kontinuerlig vägledning och rådgivning. Med hjälp av en utförlig kartläggning av individens situation kan vi identifiera utvecklingsområden och erbjuda individanpassat stöd för den enskilde. Omvida använder sig av det forskningsbaserade instrumentet ESTER i kartläggningsprocessen, uppföljningen och risk och skyddsbedömningar kring den enskilde.

Omfattningen av insatserna bygger på kartläggning och de upprättade genomförandeplanerna. Utifrån detta fastställs hur många timmar och vilket stöd som behövs från samordnare/behandlare för att nå målet med insatsen. Insatsen pågår i nära samarbete med socialtjänsten, den placerade och dess nätverk. Vi på Omvida tror på att god samverkan kan göra stor skillnad för individen och utför därför månadsvis rapportering till uppdragsgivaren. Målet för Omvida är att den enskilde skall ha nått en så pass stor utveckling att denne skall kunna överta kontraktet på lägenheten.

Omvida logo

Kontakta oss

Till dig som vill ha mer information om våra verksamheter, slå oss en signal eller kontakta oss genom formuläret här till höger.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.