Familjehem

Vill du bidra till en trygg och omsorgsfull hemmiljö för ett barn eller en ung vuxen?

Att vara familjehem till ett placerat barn är ett stort ansvar och det ansvaret delar vi med er. Vi söker inte familjer som är färdiga experter på områden som rör barns behov och utveckling men familjer som är nyfikna på att få lära sig och som har en vilja att bidra till ett barns utveckling och se deras behov. Tillsammans bygger vi upp en trygghet som dessa barn saknat och ni är det främsta verktyget för att bidra till det genom att skapa en förtroendefull relation.

Vi utreder alla våra familjehem genom samtal, hembesök och djupintervju enligt Nya Kälvesten som sedan analyseras av extern analysperson samt referenstagning och inhämtande av registerutdrag.

Vi utbildar alla våra familjehem i Socialstyrelsens familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i” samt anordnar fortlöpande utbildningar och föreläsningar samt träffar med andra familjehem. Alla familjehem har en ansvarig familjehemskonsulent som handleder och stöttar i uppdraget och som även samordnar kontakten med Socialtjänsten och andra insatser. Verksamheten har även beredskap dygnet runt för familjehemmen.

Familjehem bild

Om du har fler frågor kring Familjehem är du välkommen att höra av dig via knappen nedan

Kontakta oss
Vem kan bli ett familjehem?
Pil för att öppna FAQ
Hur blir man ett familjehem?
Pil för att öppna FAQ
Vad behövs för att bli ett familjehem?
Pil för att öppna FAQ
Vilken ersättning får familjehemmen?
Pil för att öppna FAQ
Omvida logo

Vill du veta mer om att bli familjehem?

Eller vill du anmäla ditt intresse om att bli familjehem?

Kontakta oss per telefon eller fyll i vår intresseanmälan.

Intresseanmälan
Har du tidigare haft uppdrag som jour- eller familjehem?
Hur hittade du till Omvida Familjehem?
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.