Våra metoder för familjehem

Hur jobbar vi?

Omvida använder nya och gamla Kälvestensmetoden vid utredning av familjehem som bland annat bygger på momenten BraFam, registerutdrag, telefonintervjuer, djupintervjuer och analys av material.

Våra metoder för familjehem bild

Om du har fler frågor kring våra metoder är du välkommen att höra av dig via knappen nedan

Kontakta oss
Vilket stöd får familjehemmen?
Pil för att öppna FAQ
Vilka utbildningar erbjuder Omvida?
Pil för att öppna FAQ
Vad behövs för att bli ett familjehem?
Pil för att öppna FAQ
Hur blir man ett familjehem?
Pil för att öppna FAQ

Omvidas familjehemsvård arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi tittar på samspelet mellan människor i ett specifikt sammanhang. Varje system i arbetet hålls ihop av uttalade och outtalade regler vilka utgör sammankopplingen mellan människor i det systemet. Det handlar om regler för: 

• Kommunikation, verbal-icke verbal
• Relationer; vad man förmedlar i innehållet och vad man tycker om varandra
• Hierarkisk ordning: Vem bestämmer? Vem har ansvar för olika verkställigheter?

Vid en utredning av familjehem använder Omvida Kälvestens Familjeintervju eller Nya Kälvestensmetoden. Familjehemmen får även genomföra Socialstyrelsens bedömningsinstrument BraFam och Socialstyrelsens Familjehemsvinjetter. Under utredningens gång inhämtas också registerutdrag och Omvida gör även flera hembesök i det blivande familjehemmet.  

Vi är alltid två konsulenter som är med i hela utredningsprocessen av familjehem för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Sedan hjälps vi åt under hela processen för att bedöma huruvida familjen skall gå vidare till nästa steg i processen. 

Omvida logo

Kontakta oss

Till dig som vill ha mer information om våra verksamheter, slå oss en signal eller kontakta oss genom formuläret här till höger.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.