Reflektioner kring SVT:s dokumentärserie Bokstavsbarn

I programmet får vi ta del av föräldrarnas perspektiv i möten med myndigheter. Möten som präglas av hopp, men tyvärr också av maktlöshet.

Rubrik

Alla föds med olika förutsättningar i livet. Omvida tror på allas rätt att ta del av samhällets möjligheter. Tyvärr är det inte så för alla idag.

I SVT:s Uppdrag Granskning får vi träffa 3 barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som har adhd och autismspektrumtillstånd (AST). Antalet barn med NPF har under de senaste åren ökat dramatiskt. I programmet får vi även ta del av föräldrarnas perspektiv, b.la. i möten med skola och de sociala myndigheten. Möten som präglas av hopp, men tyvärr också av maktlöshet och ångest. 

Omvida ser det som väldigt viktigt att att det finns en fungerande kommunikation för att hantera komplexa frågor, där ansvaret delas av flera parter. En skola som endast är anpassad för neurotypiska barns behov, exkluderar många barn som annars hade kunnat bidra till samhället men också till en bättre förståelse för människor som inte är neurotypiska. Det är viktigt att de instanser som möter barn med NPF har möjlighet att dela information och kunskap med varandra för att på så sätt kunna agera proaktivt och hitta lösningar som gör att fler barn har möjlighet att delta i skolan. Om vi ska prata om siffror så är det ett oerhört resursslöseri att en ansenlig mängd barn idag inte kan utbilda sig på grund av att de inte får rätt stöd och istället blir hemmasittare. Barn måste få känna att de kan lyckas och det kan de göra när deras behov tillgodosetts.

“Barn lär sig av att lyckas. Om vi ser till att barn inte lyckas, kommer de inte att utvecklas och lära sig. Därför måste vi hela tiden skapa situationer där barnen lyckas. Annars får den en självbild av “jag är en sån som misslyckas”

Barn ska inte få falla mellan stolarna i dagens Sverige. Barns rätt till att tillgodogöra sig skolans undervisning ska inte vara en kostnadsfråga eller en ansvarsfråga. Detta säger vi inte för att på något sätt kritisera det goda arbetet skola och socialtjänst gör idag. När myndigheternas ekonomiska förutsättningar begränsar möjligheterna för barn med NPF att kunna delta i skola, anser vi att det är något som gått väldigt fel.  

Här behöver hela samhället proaktivt agera för att hitta former som möjliggör för alla barn att delta i skolan och lyckas utifrån sina egna förutsättningar. 

Omvida kan på uppdrag från socialtjänsten göra kartläggning av vilka behov som finns hos barnet. Detta för att tydliggöra för familjehemmet vilka behov som finns och öka förutsättningar att kunna möta barnet i vardagen utifrån barnets diagnos. Konsulenten handleder familjehemmet och utifrån barnets behov och ibland kan olika hjälpmedel vara aktuella exempelvis bildstöd. Utifrån ökad kunskap om aktuella diagnoser så ökar också förståelsen och barnet kan bli bemött utifrån sina förutsättningar.

Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att höra mer om hur vi jobbar med NPF.

Artikelbild
Nyhetsbild

En dag fylld med glädje: Sommaravslutning i Hagaparken

På Omvida's sommaravslutning samlades familjehem, barn och konsulenter för en oförglömlig dag i parken.

Pil för att indikera länk
Nyhetsbild

Omvida Talks - Hur du skapar förutsättningar för en god vård och omsorg av NPF

Omvida bjuder in till ett samtal om neuropsykiatriska funktionsstörningar (NPF) med experten Jeanette Johansson- Åhnmark.

Pil för att indikera länk
Nyhetsbild

Adhd och autism - alla är olika.

Vi reflekterar kring ett poddavsnitt där Anna Malcus och Charlotte Boqvist diskuterar fördomarna kring ADHD och autism.

Pil för att indikera länk
Omvida logo

Kontakta oss

Till dig som vill ha mer information om våra verksamheter, slå oss en signal eller kontakta oss genom formuläret här till höger.

Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.
Något gick fel. Var snäll och ladda om sidan och försök igen.